Hvorfor er vaccination mod pneumokokker vigtig? - Er det tid til et stik?

Hvorfor er vaccination mod pneumokokker vigtig?

I de kolde måneder af vinterhalvåret har vi større risiko for forkølelser og virusinfektioner samt øget risiko for at få lungebetændelse.

Og er du ældre eller lider af en kronisk sygdom, kan der ofte gå op til 3-4 måneder, før du er helt rask og uden symptomer, hvis du har haft en svær lungebetændelse.

Lider du af visse kroniske sygdomme, så har du forhøjet risiko for at få en invasiv
pneumokoksygdom, og det kan derfor være vigtigt, at overveje vaccination mod pneumokokker.

Klik her for at se om du tilhører en risikogruppe.
Lider du f.eks. af diabetes, en kronisk lungesygdom som KOL eller astma, en kronisk hjerte-, lever-, eller nyresygdom er du i øget risiko for invasiv pneumokoksygdom. Se eksempler over den forøgede risiko nedenfor.

DIABETES
3-5 gange højere risikoKOL
6 gange højere risikoKRONISK HJERTESYGDOM
3-7 gange højere risiko


Det danske sundhedsvæsen er disse år under pres på flere fronter. Det skyldes blandt andet personalemangel og lange ventelister på visse områder. Nedsættelse af andelen af patienter med
pneumokoksygdom kan bidrage til at reducere
antallet af fx indlagte patienter med alvorlig
pneumokoksygdom og dermed mindske pres på
det danske sundhedsvæsen.

Vaccination mod pneumokokker kan som udgangspunkt gives samtidig med influenzavaccine og COVID-19, så længe der anvendes forskellige injektionssteder.

Tilskud til vaccination
Nogle risikogrupper kan få tilskud til vaccination mod pneumokokker. Det er Sundhedsstyrelsen, som bestemmer, hvem der kan få disse tilskud.

Man kan eksempelvis få tilskud, hvis man tidligere har haft invasiv pneumokoksygdom eller er over 65 år og har KOL, hjertesvigt eller diabetes. Du kan læse mere om disse grupper på Sundhedsstyrelsens hjemmeside.

så kan du høre et par historier om,
hvordan det var at have lungebetændelse

DK-NON-00447 Senest opdateret 10. maj 2022